פגיעה ביום החופשי של מנהלות המעונות בתקופת החגים

Sunday 21 כOct, 2012
הנהלת ארגון נשי חרות החליטה שבתקופת החגים מנהלות המעונות צריכות להגיע לעבודה ביום החופשי השבועי שלהן. (מעניין שמהמטפלות לא דרשו כי למטפלות משלמים שעות נוספות והמנהלות מקבלות שכר גלובלי) מעניין שבארגונים המקבילים ויצו נעמת ואמונה מנהלות המעונות לא נדרשות לעשות זאת.

המנהלות סרבו לדרישה ורובן לא הגיעו לעבודה ביום החופשי שלהן, וההנהלה הורידה את הימים האלה משכרן של המנהלות.

לאחר שנציגות העובדות פנתה להנהלה שהיא רואה זאת בחומרה, והודיע שאף תנקוט בצעדים החליטה ההנהלה להחזיר רק מחצית מהסכום .

מצורף כאן מכתב תשובה של ההנהלה לאחר שדרשנו את החזרת הכסף שנוכה משכרנו.:

______________________________ __________________

ארגון נשי חרות בישראל ע”ר
______________________________ __________________
תל- אביב, המלך ג’ורג’ 83 טל: 5837825 פקס: 5834888 ת.ד 88027

לכבוד
מנהלות הארגון היקרות
באמצעות פקס המעון
הנדון : ניכוי שכר למנהלות עבור ימים חופשיים בחודש ספטמבר
עקב העובדה שנושא הימים החופשיים לא נאכף עד היום, הוחלט להחזיר למנהלות את השכר שנוכה
עבור יום חופשי אחד אותו לקחו במהלך חודש ספטמבר בשבועות הקצרים בהם חלו החגים ) מצ”ב
יום חופשי אחד יהיה על חשבון המנהלות ,

עם זאת אנו רוצים להביע חוסר שביעות רצון מהתנהגות המנהלות כיון שלא עמדו בציפיות וצרכי המעון,
והתנהלות זו חמורה בעיני הארגון .

בכבוד רב,
יעל שמרגד
מנכ”ל העמותה
ארגון נשי חרות בישראל
ארגון נשי חרות בישראל ע”ר

אנחנו לא מתכוונות לוותר על מה שמגיע לנו , ורואות בכך ניסיון של ההנהלה להחליש את ההתארגנות.

הדברים אף נאמרו ע”י מנכ”ל העמותה יעל שמרגד: רציתם התארגנות אז אלה התוצאות!

הוספת תגובה

התגובה